De basis van een gezond en fit leven is balans

Houd je voeding in balans met Darmmanagement

Balans is een gevolg van een goede combinatie van het drievoudig werk binnen ons lichaam.

Sterk vereenvoudigd kent het menselijk systeem 3 basisfuncties waarronder alle andere zijn opgebouwd:

1. De werking van de geest
De centrale waar alles wordt geregistreerd, waar ervaringen uit het verleden worden omgezet in levenslessen voor het nu, waarin de verbeelding tijd en ruimte kan overstijgen. De mens is wat hij in gedachten is. Gezien dit belangrijke feit, is de geest wel een zeer belangrijke functie. De geest onderhoudt contact met heel het lichaam.

Via een complex zenuwstelsel staat de geest in verbinding met ieder onderdeel, tot de kleinste cel toe. Gezien in het leven een grote continuïteit te vinden is, zien we dat door dit samengaan, door deze intense samenwerking van geest & lichaam, iedere spanningsverandering, iedere gedachte met een bijzondere Inhoud – hetzij positief of negatief – wordt omgezet in lichaamsveranderingen.

De geest kan gezien worden als de centrale die heerst over de andere functies. Ze staat er niet los van. De geest is er voor en door het lichaam.
De geest krijgt informatie over de voeding via de zintuigen en via de sensoren. Hoe beter die informatie is, hoe beter het autonoom zenuwstelsel kan inspelen op de noden van deze voeding.

De geest is uitgerust met zintuigen die ontworpen zijn om maximaal te kunnen “waarnemen”. Smaak, geur, gehoor, gezicht en tastzin doen meer dan alleen maar informatie opdoen. Ze zorgen er elk op hun manier voor dat we het leven mooi vinden, en dat is zeer belangrijk voor een optimale gezondheid.

2. De beweging (het lichaam, het uiterlijk/uitstraling/energie)
De geest heeft de vrijheid te beschikken over een supergoed ontworpen bewegend lichaam. Leven is bewegen.

Kijk maar eens naar de gehele menselijke constructie met al zijn gewrichten. Zij Is gemaakt om soepel te bewegen.
De geest geeft aan hoe, waar en wanneer. De geest geeft een “zin” aan alle bewegingen die bewust of onbewust worden uitgevoerd.

De stofwisseling zorgt ervoor dat er voldoende energie beschikbaar is om de bewegingen en het werk van de geest mogelijk te maken. Het lichaam is het Instrument om uit te voeren wat de geest beweegt De stofwisseling is de leverancier van brandstof en andere basisstoffen die nodig zijn om het organisme in goede conditie te houden.

3. De stofwisseling
Bewegen en denken behoren tot de essentiële functies van het menselijk leven. Beide functies kosten energie. Het leven is een dynamisch proces waarbij elke functie, van grote spierarbeid, tot en met de cel activiteiten energie en zuurstof vereisen. De stofwisseling zorgt er vooral voor dat de technische vereisten, namelijk het beschikken over energie voldaan zijn.

Voeding moet zijn weg vinden door de stofwisseling en heeft tot taak het lichaam te ondersteunen In zijn twee eerste basisfuncties. De stofwisseling is een zeer ruim gegeven waarbij de spijsvertering, (maag, darm, toeleveringsorganen) genoemd dient te worden, maar ook de ademhaling en andere opname- en ontgiftigingsmechanismen spelen hierbij een rol. Voeding staat ook in zeer nauwe relatie tot de geest de kwaliteit van de voeding zorgt op lange termijn voor de kwaliteit van het zenuwstelsel.

Voeding, normaal onze schakel met de natuur kan men niet herleiden tot een gesynthetiseerd samenraapsel ven dode chemische stoffen. Het wonder ven de natuur heeft nog lang niet afgedaan!

Dag in dag uit voeden we het lichaam met voedsel via het spijsverteringskanaal, met zuurstof via de longen en zonlicht via de huid. Wat we vaak niet realiseren is dat we via deze organen óók gifstoffen binnenkrijgen waardoor lichaamsvochten – bloed, lymfe en kliersappen- verontreinigd raken.

Bloed- en lichaamsvochtreiniging werkt aan de genezing van de hele mens. De laatste tientallen jaren is door een verhoogde aanvoer van toxines uit voeding, genotmiddelen, medicijnen, cosmetica, schoonmaakmiddelen en luchtvervuiling het gifgehalte in het lichaam schrikbarend toegenomen. Het betreft vaak chemicaliën die niet in het lichaam van onze grootouders voorkwamen.

Een klacht of ziekte is een manier om het lichaam van toxines te ontdoen
Naast deze vergiftiging van buitenaf is minstens zo belangrijk de interne vergiftiging als gevolg van overmatig en verkeerd eten en drinken en voedselontbinding in de darm.

Ontstekingshaarden, vaak het resultaat van vervuilde lichaamsvochten, kunnen ook toxische stoffen produceren. Als gevolg van bovengenoemde ontwikkeling zien we steeds vaker dat de reinigings- (ontgiftigings-) organen zoals lever en lymfe en de uitscheidingsorganen zoals darmen, longen, huid en nieren overbelast raken.

Dit geeft een onvoldoende verwijdering van gifstoffen waardoor deze zich vastzetten in het lichaam. De ernst van klachten nemen toe met de hoeveelheid toxines en de duur waarmee het lichaam eraan is blootgesteld. Een klacht of ziekte is een manier om het lichaam van toxines te ontdoen. Het lichaam geeft er ook een noodsignaal mee af, namelijk dat er sprake van vervuiling en behoefte aan bloed- en lichaamsvochtreiniging.

Het reinigen van bloed- en lichaamsvochten is zo oud als de natuurgeneeskunde zelf
De grondgedachte van de reiniging van lichaamsvochten speelde in de prehistorie al een rol, maar het was de geneesheer Hippocrates die de humoraalpathologie (humoren = lichaamsvochten, pathologie = ziekteleer), ontwikkelde en op schrift stelde.

Dit concept is een van de belangrijkste filosofieën binnen de natuurgeneeskunde gebleven. Het gaat ervan uit dat de gezondheid van de mens in de eerste plaats afhankelijk is van de gesteldheid van de lichaamsvochten.

Een goede samenstelling en zuiverheid van de vochten garanderen een goede gezondheid. Veel geneesheren en wetenschappers grepen terug naar de humoraalpathologie en werkte deze verder uit. Een van hen is de Duitse arts Dr. Reckeweg die de zgn. homotoxicoseleer (leer van de zelfvergiftiging) ontwikkelde.

Deze leer ziet ziekelijke processen in het lichaam als een uiting van een strijd van de afweersystemen tegen de vergiftigde stoffen en slakken (afvalstoffen van de stofwisseling). In zijn visie zijn uitscheidings- en ontstekingsaandoeningen nuttige processen die toxines onschadelijk maken en uitscheiden.

Ziekte is een poging van de natuur (het lichaam) om schadelijke stoffen uit te bannen.

author avatar
Sven Author & Product Research / Development

Tijdelijk
Gratis DARMMANAGEMENT PRO
Wij hechten veel waarde aan het helpen van mensen bij het verbeteren van hun gezondheid en welzijn. We zijn ervan overtuigd dat Darmmanagement een belangrijke rol kan spelen in dit proces. Profiteer Vandaag
DarmmanagementPRO50
error: Oeps, dat is vervelend....