Hoe gebruik ik de pH meetstrips?

Het kuurpakket bevat 20 pH meetstrips, 10 strips met een meetbereik van 1-12 en
10 strips met een meetbereik van 6.0-8.1 .

Met deze pHmeetstrips kun je eenvoudig de zuurgraad van jezelf meten door de meetstrip even in de urine te dompelen. De pH is direct af te lezen en zeer nauwkeurig te bepalen. Nauwkeuriger dan andere meetstrips, die meestal slechts één verkleurende strip hebben.

De meting van de pH van urine
Gebruik eerst de 1 tot 12 strip voor een grove indicatie en naar behoefte de 6.0-8.1 meetstrip voor een fijne meting.

Doop de strip kort in de urine of houd deze onder de urinestraal. Gebruik niet de allereerste urine maar wacht een seconde. Maar indien dit te lang gebeurt kan de kleurstof weggespoeld worden en is de meting niet correct af te lezen.

De kleurblokjes verkleuren wanneer deze in contact komen met de urine. Vergelijk de middelste kleur op de strip (waar geen cijfer bij staat) met de andere kleuren.

Zoek naar de combinatie die het best overeenkomt en lees het cijfer dat ernaast staat.
Dat is de pH waarde.

Is de gemeten pH lager dan 7, dan spreken we over zuur, 7 is neutraal, boven 7 is basisch.
Voor het lichaam is het na te streven rond of boven pH 7 te komen, daarin gaan de lichaamsprocessen het best.

Om een goed beeld te krijgen meet je enkele dagen lang de pHwaardes van de urine.
Meet deze voor het ontbijt, midden op de middag en midden op de avond.
Meet niet direct na een maaltijd, omdat dit de zuurgraad altijd iets naar beneden haalt. Ochtendurine kan een lagere pHwaarde hebben (tussen 5,5-6.0) omdat de nieren tijdens de nacht veel zuren gefilterd hebben. Gebruik daarom de tweede lozing.

Overdag zou de pH boven de 7 moeten liggen.

Houd de resultaten eventueel in een tabel bij.
Een goede detoxkuur zal de pH van de urine laten stijgen tot 7 a 8.
Een pH onder de 7 is een indicatie voor verzuring of het lozen van zuren.

De beste pH test:
Je kunt vandaag nog over het pH stripje heen plassen en een meting doen.
De beste test is echter indien je de dag voor de test alleen maar basisch voedsel tot je neemt om te kijken hoe het lichaam met deze basen omgaat.

Benodigdheden:
pH meetstrips en veel groente. Eet de dag vóór de test alleen maar groente en groentesappen.
Voer de urinetest de volgende ochtend uit en noteer de resultaten.

Wat is je gemeten pH?

pH waarde

7.0 of hoger?

Geslaagd!
Dit is een indicatie dat je lichaam een voldoende voorraad aan elektrolyten heeft en het teveel uitscheidt in de urine.

Start met de voorbereidingsfase

pH waarde

6.5-6.9

Indicatie van een klein tekort aan elektrolyten. Je lichaam slaat elektrolyten op, en laat ze ook los. Het zal eenvoudig zijn om het kleine tekort aan te vullen.
 

pH waarde

5.6-6.4

Enkele van de elektrolyten van je voeding worden bewaard, maar je elektrolyten reserve is laag.

Start met de hydratatiefase

pH waarde

5.5

of lager? Je lichaam heeft een tekort aan elektrolyten. Aanvulling van organische mineralen is aanbevolen. Alleen de hydratatiefase is aanbevolen.

Start met de hydratatiefase

Veel gestelde vragen

Wat zijn de gevolgen van een lage pH op lange termijn? 
Zonder de juiste pH kan een cel niet de juiste voedingsstoffen en energie opnemen welke het nodig heeft om gezond te blijven. Wanneer de cel verzwakt, kan het niet meer presteren. Wanneer dit voortduurt kunnen weefsels en zelfs hele organen slechter functioneren. Hierdoor kan het gehele lichaam zo onder druk komen te staan, dat ziekte zich kan ontwikkelen.

Wat zijn de gevolgen van een tekort aan organische mineralen? 

Indien levensstijl en voeding continu zuurvormend zijn, dus mineralentekort voortdurend aanwezig is, en het lichaam de pH niet via andere systemen kan reguleren, kan het gehele spijsverteringssysteem ontregelt worden.

Hoe ontstaat verzuring? Wat zijn verzurende voedingsmiddelen?
Lees meer over verzuring op de powerdetox website…

Waarom zou ik een pH test moeten doen?

De pH test is een indicatie hoeveel zuren je lichaam op dit moment verwerkt en via de urine naar buiten geleid. Indien je dus een lage zuurgraad meet, dan is het lichaam voortdurend bezig met het verwerken van zuren. 

Ik meet een lage pH, is dit gevaarlijk?

Nee, het is niet ‘gevaarlijk’. Maar indien je lichaam teveel zuren moet verwerken en dat niet kan doen omdat er dagelijks teveel zuren moeten verwerkt, kan het lichaam deze zuren opslaan in weefsels en de zuren kunnen gaan kristaliseren. Dit kan tot nare symptomen leiden. Denk aan galstenen bijvoorbeeld, maar ook vele andere nare zaken.

Hoe kan het dat mijn pH zo laag is?

Het lichaam verwerkt zuren die door de voeding worden opgenomen. Deze worden door de urine uit het lichaam gebracht. Indien je dus een zuurvormende voeding eet, dan kan het zijn dat de pH van je urine heel laag is omdat het lichaam deze zuren wil uitstoten.

Wat zijn elektrolyten?

Elektrolyten zijn ionen (atomen / moleculen) die zich in het bloed bevinden. Elektrolyten spelen een belangrijke rol in het in balans houden van het lichaam. Zo zijn elektrolyten belangrijk voor het op peil houden van de osmotische waarde ( belangrijk voor b.v. de vochthuishouding in cellen en het afvoeren van afvalstoffen ) en het samentrekken van de spieren. De belangrijkste elektrolyten in het menselijk lichaam zijn: natrium, kalium, calcium, magnesium en chloride.

Hoe kan ik de pH het beste verhogen?

Je kunt ervoor zorgen dat je PH waarde weer gezond is door de basis van iedere maaltijd alkalisch te laten zijn. Dit doe je door suikers, gluten, rijst, maïs en bewerkte granen te vermijden, koolhydraatarm te eten en zoveel mogelijk biologische water dragende groenten en fruit (m.n. citroen en appel) te eten.